Η ομοιοπαθητική αποτελεί μια εναλλακτική θεραπευτική προσέγγιση που αντιμετωπίζει την υγεία του ανθρώπινου οργανισμού ολιστικά, δηλαδή σε όλη της τη διάσταση και όχι μόνο στο επίπεδο των σωματικών συμπτωμάτων. Η ομοιοπαθητική θεωρεί πως το ανθρώπινο ον αποτελεί ένα ενιαίο σύνολο που ενεργεί κάθε στιγμή ταυτόχρονα σε τρία επίπεδα: το σωματικό, το συναισθηματικό και το διανοητικό.

Ο πρώτος που διατύπωσε τις βασικές αρχές της ομοιοπαθητικής ήταν ο Ιπποκράτης, ενώ η θεμελίωσή της έγινε από το Γερμανό γιατρό Σαμουήλ Χάνεμαν (Samuel Hahnemann). Η ομοιοπαθητική στηρίζει τις αρχές της στους εξής νόμους:

Νόμος της κατεύθυνσης της θεραπείας

Νόμος του ενός φαρμάκου

Νόμος της ελάχιστης δόσης

Νόμος των ομοίων