Η Ομάδα Μας

[wr_mapper id=”213″]

Η φιλοσοφία του φαρμακείου – γαληνικού εργαστηρίου μας είναι ανθρωποκεντρική. Όπως εστιάζουμε στις εξειδικευμένες ανάγκες των πελατών μας, έτσι και η ομάδα μας αποτελείται από άτομα που εκτός από συνεργάτες είναι φίλοι και “οικογένεια”. Με κριτήριο τις γνώσεις αλλά και τις κλίσεις του καθενός από εμάς, έχουμε καταφέρει να έχουμε ρόλους διακριτούς, ώστε να μπορούμε να λειτουργούμε αρμονικά και αποτελεσματικά. Αυτό το οικείο κλίμα προσπαθούμε να το επικοινωνήσουμε και προς τους πελάτες μας και πιστεύουμε πως το έχουμε καταφέρει.