Γαληνικό εργαστήριο

Το φαρμακείο Ρεντίφη ιδρύθηκε το 1975 από τον Ρεντίφη Νικόλαο,ο οποίος προσέφερε τις υπηρεσίες του μέχρι το 2011, όταν και συνταξιοδοτήθηκε. Στη συνέχεια το ανέλαβε ο γιος του, Παναγιώτης Ρεντίφης. Με γονείς και αδερφό φαρμακοποιούς ήταν φυσική συνέπεια να ασχοληθεί με την φαρμακευτική επιστήμη, ακολουθώντας πρώτα μια διαδρομή μέσα από τις κοινωνικές επιστήμες.

Συγκεκριμένα ο Παναγιώτης Ρεντίφης  αποφοίτησε από το τμήμα Κοινωνικής Ανθρωπολογίας του Παντείου Πανεπιστημίου (1994-1999) και από το τμήμα της Φαρμακευτικής Αθηνών (2005-2009). Όνειρό του Παναγιώτη Ρεντίφη ήταν να συνδυάσει τις δύο αυτές ανθρωποκεντρικές επιστήμες, πράγμα που κατάφερε μέσα από το Γαληνικό Εργαστήριο.


Η αγάπη του Παναγιώτη Ρεντίφη για τη φύση, τα βότανα καθώς και το ενδιαφέρον του για την κάλυψη των εξατομικευμένων αναγκών, τον ώθησαν στη δημιουργία ενός πλήρως εξοπλισμένου Γαληνικού Εργαστηρίου, σύμφωνου με τις GLP (Good Laboratory Practice) προδιαγραφές, στο οποίο συνδυάζει τα παραδοσιακά φυτά και το εξατομικευμένο γαληνικό φάρμακο, με τις απαιτήσεις της σύγχρονης φαρμακευτικής τεχνολογίας.


Η συνεχής και δια βίου εκπαίδευση αποτελεί βασική προτεραιότητα για τον Ρεντίφη Παναγιώτη και επιτυγχάνεται με την παρακολούθηση σεμιναρίων, τη μελέτη επιστημονικών συγγραμμάτων και την ανταλλαγή γνώσεων με έμπειρους και αξιόλογους συναδέλφους, με στόχο να επανέλθει το φαρμακείο, όταν είναι εφικτό, στον αρχικό προορισμό του, την “ποίηση” φαρμάκου.