Απαραίτητες προϋποθέσεις για την επιστροφή των προϊόντων

1. Το προϊόν δεν έχει χρησιμοποιηθεί

2. Το προϊόν συνοδεύεται από την αρχική συσκευασία του και όλα τα περιεχόμενα αυτής.

3. Για τα είδη που έχουν ειδική εργοστασιακή συσκευασία θα πρέπει να μην έχει παραβιαστεί ή φθαρεί η συσκευασία τους.

4. Να μην έχουν αφαιρεθεί τυχόν ταμπελάκια ή  σημάνσεις μάρκας κ.λ.π. που ενδέχεται να έχουν πάνω τους τα προϊόντα.

5.Σε κάθε περίπτωση τα προϊόντα που επιθυμείτε να επιστρέψετε πρέπει να συνοδεύονται από τα απαραίτητα
νομιμοποιητικά έγγραφα και τις αποδείξεις παραλαβής.