Διεύθυνση : Γεωργίου Ζωγράφου 14 Ζωγράφου

Τηλέφωνο : 210-7795524

Υπεύθυνος : Παναγιώτης Ρεντίφης

Εmail : info@redifference.gr